webinar register page

Webinar banner
Genomföra virtuella möten
Den här kursen vänder sig till dig som önskar utveckla din förmåga till strukturerade möten via digitala kanaler. Oavsett om du har rollen som mötesledare eller mötesdeltagare behöver du både vetskap om och redskap om hur effektiva virtuella möten kan byggas upp och genomföras. Särskilt i den tid vi nu lever i med andra krav och utmaningar än vad vi är vana vid. I en tid av social distansering och digitala möten kan det vara särskilt krävande att upprätthålla ett effektivt mötesklimat.

Den här online-kursen om just virtuella möten stärker tryggheten i din roll som mötesledare eller mötesdeltagare. Du får verktyg för att öka din förmåga att bygga strukturerade och kvalitativa virtuella möten. Du får även konkreta redskap att hantera utmaningar som du kan stöta på i rollen som mötesledare och mötesdeltagare. Genom att du utvecklar din roll och bättre förstår de utmaningar och krav som virtuella möten ger blir du en mötesledare och mötesdeltagare som i högre grad kan hantera dessa i stunden. Så väl nu på distans som i framtiden.

Pris: 499 kr exkl moms
Bokningsvillkor och betalning: Betalning erläggs mot faktura. Anmälan är bindande.
För frågor kontakta: info@skilled.se

Jun 10, 2020 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: SkillEd.