webinar register page

Webinar banner
NEBOJTE SA PORÚCH UČENIA
Rozvíjame zručnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prvom stupni ZŠ

Lektorka:
Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára:
• špecifické poruchy učenia
• predmety Rozvoj špecifických funkcií a Individuálna logopedická intervencia
• spolupráca so zainteresovanými v práci so žiakom so zdravotným znevýhodnením
• predstavenie zošita KuliFerdo pre žiakov 1. až 4. ročníka s praktickými možnosťami využitia jeho strán

Pre koho webinár odporúčame:
Webinár je určený hlavne pre pedagógov, ktorí majú v triednom kolektíve žiaka so zdravotným znevýhodnením, pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, pre zamestnancov školských klubov a rodičov, ktorí majú dieťa s poruchou učenia, ale aj pre tých, ktorí chcú spestriť žiakom učenie pomocou pracovných listov.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 30, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mira Schrimpelova.