webinar register page

Webinar banner
TDS-MICE: una nova font d’informació per al turisme de negocis a Catalunya
Conèixer l’ús i funcionament de la plataforma de monitoratge mensual del turisme de negocis a Catalunya, el TDS-MICE

Nov 26, 2020 11:30 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dúnia - Patronat de Turisme Costa Brava Girona.