webinar register page

Kemisk Risikovurdering: Session 2
- Hvorfor eliminere og substituere?
- Hvad er STOP-princippet?
- Hvordan kan substitution, de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, samt brugen af personlige værnemidler indarbejdes i den kemiske risikovurdering?

På 2. session vil fokus altså være STOP princippet. Eliminering og substitution til mindre farlige produkter gennemgås, og der gives eksempler på produkter som kan substitueres og hvordan der arbejdes frem mod mindre farlige produkter og arbejdsprocesser.

Mar 10, 2023 11:00 AM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .