webinar register page

Webinar banner
#OrcİK Elektronik İmza Modülü
Mevzuat gereği İnsan Kaynakları (İK) süreçleri içerisinde bulundurması ve düzenlemesi gereken tüm evrakları #OrcİK ile yasal geçerli olarak nasıl toplarız?

Jul 7, 2021 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Bekir at #HRSP.