webinar register page

Webinar banner
Schrems II Sonrası Uluslararası Veri Transferleri
Değerli Katılımcı Adayı,
Sistem Global ‘in sunduğu ücretsiz Webinar serisine katılmak isteyen ilgili kişilerin kişisel verileri Zoom uygulaması vasıtasıyla ilgili Webinar işleyişinin takibi amacıyla sınırlı olarak tarafların meşru menfaati şartıyla kullanılır. İleteceğiniz ve uygulama tarafından üretilen diğer veriler uygulama sunucuları bulut ortamında bulunduğundan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Webinar ’a katılmak suretiyle verilerinizin yurtdışına aktarılmasına bu doğrultuda onay verdiğiniz kabul edilir. 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınızı her zaman işletebileceğinizi hatırlatırız.
Keyifli Webinar’lar dileriz.

Jul 22, 2020 02:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sistem Global Webinar.