webinar register page

Webinar banner
Digitalt informasjonsmøte Norges Skiforbund
Norges Skiforbund inviterer til digitalt informasjonsmøte for medlemmer og klubber i ski-Norge.
I møtet vil nøkkelpersoner fra sport, administrasjon og tillitsvalgte komme med viktig informasjon før sesongstart.

Vi åpner for innlogging kl.20.00 og webinaret starter kl.20.15

Oct 15, 2020 08:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Norges Skiforbund.