webinar register page

Webinar banner
Matematika pre každého. Naozaj.
Nenúťme deti robiť matematiku, ktorú nenávidia. Prinúťme seba urobiť matematiku, ktorú budú milovať.

Lektorka:
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

Obsah webinára:
Chcete lepšie rozumieť matematike, ktorú vyučujete?
Chcete vedieť viac o matematike, ktorú ste sa už učili?
Chcete lepšie pracovať s deťmi, ktoré sa učia matematiku?
Chcete dať deťom možnosť zlepšiť sa v matematike?

Ak sa bojíte, že vám budú deti klásť nepríjemne hlboké otázky o matematike, nájdite na ne odpovede sami ešte pred nimi.

- Načrtneme rôzne ciele súvisiace so školskou matematikou a ako tieto ciele súvisia navzájom.
- Povieme si, aká je matematika základnej školy a kto ju potrebuje.
- Ukážeme, že Matematika Pre Každého (MPK) chce prispieť k tomu, aby ju dokázal zvládnuť každý.
- Vysvetlíme, že príklady a postupy nie sú všetko – zázemie, základy a zabezpečenie vytvárajú dobrý pocit nielen u žiakov, ale aj u učiteľov a rodičov

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, učiteľov matematiky (bez ohľadu na stupeň vzdelávania), rodičov detí v domácom vzdelávaní, rodičov detí so ŠVVP (aj nadaných detí).

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 23, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .