webinar register page

Webinar banner
Sanatsal İfade Özgürlüğü: Madendeki kanaryaya ne oldu?*/Freedom of Artistic Expression: What happened to the canary in the coal mine?*
---English below---

Sanatçıların ve işlerinin sansürlenmesini, yasaklanmasını ve cezalandırılmasını da hem ifade özgürlüğünün hem de genel anlamıyla özgürlüğün nasıl bir tehlike altında olduğuna dair bir gösterge ve gelmekte/yaşanmakta olan felaketin bir habercisi olarak görebilir miyiz? Sanatsal ifade özgürlüğünün son yıllarda Türkiye’de ve küresel ölçekte daha fazla ihlal ediliyor olmasının sebepleri ve sonuçları ne olabilir? Var olan yasalar ve uluslararası mekanizmalar sanatsal ifade özgürlüğünün korunmasını sağlayabiliyor mu?

Susma Platformu olarak düzenlediğimiz bu panelde hem sanatsal ifade özgürlüğüne dair temel bilgilerimizi – hangi hak ve özgürlükleri kapsadığını, hangi yollar ile ve aktörlerce engellendiğini, ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve mekanizmalar neler – tazeleyeceğiz, hem de yukarıda bahsettiğimiz sorulara cevaplar arayacağız.

Konuşmacılar:

Banu Karaca (moderatör ve konuşmacı)

Ole Reitov

Sara Whyatt
- - -

Can we consider censoring, banning and penalizing artists and their works as an indicator that the freedom of expression, and freedom in general, are under a great threat and a message for the upcoming/ongoing calamity? What could be the reasons for and results of the rising violation of artistic freedom of expression in recent years, in Turkey and on a global scale? Are the existing laws and international mechanisms able to protect the artistic freedom of expression?

In this panel we organized under the title of the Speak Up Platform, we will refresh our basic knowledge on the artistic freedom of expression – which rights and freedoms it covers, by which means and actors it is banned, what are the relevant national and international laws and mechanisms – and search for answers to our above-mentioned questions.
Speakers:

Banu Karaca (moderator and speaker)

Ole Reitov

SaraWhyatt

Apr 12, 2021 09:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Susma Platformu.