webinar register page

Bygga hus av hus - Återhus!
Hur får vi ihop materialsnurran i bygg- och fastighetsbranschen genom återbruk av våra tyngsta byggnadsresurser - stommar, pelare, balkar, bjälklag, trapphus, hisschakt och fasader av stål och betong?

Välkommen till ett rundabordssamtal med Codesign, Fabege, NCC och RISE om möjligheterna till att uppnå cirkulära materialflöden i stor skala.
Under en timmes tid bjuder vi på olika perspektiv och diskussion kring förutsättningarna för Återhus, vi berättar om senaste framstegen i vårt forskningsprojekt Rivningsobjekt – från kostnad till resurs och svarar på era frågor.

Samtalet sänds som en del av Innovationsveckan 2020. Webinarierummet öppnar 8.30 och samtalet pågår klockan 9.00 till 10.00

Oct 9, 2020 08:30 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Johan Alvfors.