webinar register page

TİDE AKADEMİ Paylaşım Toplantısı 8: “Suiistimal Risklerinin Yönetimi ve COVID-19 Etkisi”

Jun 11, 2020 06:30 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Türkiye İç Denetim Enstitüsü.