webinar register page

Webinar banner
AKO OTESTOVAŤ DEVIATAKOV Z MATEMATIKY?
Ako práve čítanie textov v matematike vplýva na úspešné zvládnutie Testovania 9?

Lektorka:
Mgr. Silvia Bodláková, šéfredaktorka portálu dobre-napady.sk, učiteľka matematiky a informatiky na 2. a 3. stupni

Obsah webinára:
• Zamyslíme sa nad čítaním s porozumením vo všeobecnosti, prečo je jeho nácvik na hodinách matematiky dôležitý.
• Potom sa zameriame na čítane textov v matematike.
• Ukážeme si, ako môžeme otestovať deviatakov z ich učiva na úlohách podobných Testovaniu 9 z matematiky či medzinárodných testovaní.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov matematiky na 2. stupni základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, študentov tercie a kvarty či prvého ročníka bilingválnych škôl.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 29, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .