webinar register page

Webinar banner
Aby sme viac vo finančnej gramotnosti nezaostávali
Ako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov v základných školách v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti

Poďte s našou skúsenou lektorkou PaedDr. Máriou Kubovičovou na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Oboznámime vás s problematikou výchovy a vzdelávania na podporu rozvoja finančnej gramotnosti, ktorá je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti povinnou súčasťou základného vzdelávania.
• Predstavíme materiály, ktoré vám rozvíjanie finančnej gramotnosti uľahčia.
• Ponúkneme úlohy a aktivity na praktické precvičenie učiva, ktoré povedú žiakov k vyhľadávaniu informácií, naučia ich rozoznávať potrebné od zbytočného, odlíšiť pravdivé od nepravdivého.
• Prinesieme tipy a nové nápady, ako naplniť požiadavku zakomponovania a aplikácie tém finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.
• Poskytneme návody, do akých predmetov finančnú gramotnosť začleniť a aké metódy vo výučbe.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".

POZOR!!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 19, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová | RAABE.