webinar register page

Webinar banner
CÁC BỆNH MỚI NỔI NGUY HIỂM Ở CÁ NUÔI VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ
Miền Bắc có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản rất lớn với diện tích mặt nước gần 400.000 ha. Trong đó, hơn 89% diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt, còn lại là diện tích nuôi mặn lợ. Tuy nhiên, nghề nuôi cá nước ngọt Việt Nam được đánh giá là chưa xứng với tiềm năng, tồn tại nhiều hạn chế như: quy mô chăn nuôi manh mún, kỹ thuật chăn nuôi còn hạn chế, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh ngày càng nhiều. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều loại bệnh mới nguy hiểm, chưa có biện pháp phòng trị, gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi cá.

Hội thảo sẽ cung cấp cho người nuôi cá những thông tin về các loại bệnh mới nổi nguy hiểm trên cá cũng như cách phòng trị bệnh từ những chuyên gia thủy sản đang công tác tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Nov 27, 2021 08:30 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .