webinar register page

Webinar NISZ: Effecten van de Covid19-pandemie op sociaaleconomisch kwetsbare groepen
In dit webinar geeft Godfried Engbersen (hoogleraar sociologie aan de EUR en lid WRR) een inkijk in de problematiek van verschillende kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt die getroffen worden door de pandemie. Daarbij wordt ook ingegaan op de mate waarop dit het gebruik van sociale zekerheid, waaronder werkloosheids- en bijstandsuitkeringen, op korte en lange termijn verandert. Engbersen heeft als voorzitter van de Denktank Coronacrisis meegeschreven aan het SER-rapport “Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt”, een rapport dat inzicht geeft in de risico’s waarmee de meest kwetsbare groepen van de Nederlandse samenleving gedurende de Covid19-pandemie geconfronteerd worden.

Anja Eleveld (universitair docent aan de VU) geeft een korte reflectie op de bijdrage van Engbersen. Ze gaat daarbij in op de optie van basisbanen als gedeeltelijke oplossing voor de inkomensval van kwetsbare groepen.

Het programma wordt voorgezeten door Romke van der Veen (voorzitter van het NISZ en hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)


Programma

15.30-15.35 Opening en inleiding door prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter NISZ)

15.35-16.00 Prof. dr. Godfried Engbersen (EUR en WRR) over de Covid19-pandemie en gevolgen voor sociaaleconomisch kwetsbare groepen.

16.00-16.15 Reflectie door mr. dr. Anja Eleveld (VU) en de rol van korte termijn oplossing als de NOW, TOZO, en Coronabanen.

16.15-16.25 Discussie en vragen.

16.25-16.30 Afsluiting door prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter NISZ).
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Iris van Beukering.