webinar register page

Webinar banner
Reaktorer, bombemål og beredskap
Reaktordrevne ubåter legger nå til kai i Tromsø. Gjør det byen til et farligere sted?

I vår webinarrekke kan du høre ekspertenes mening om denne saken, og du kan stille dine spørsmål.

Målet med webinarrekken er å bidra til økt kunnskap og en faktabasert debatt. Vi har fått med oss spennende panelister til tre webinarer utover høsten.

Andre webinar er: Reaktorer, bombemål og beredskap

Panelister:
ASTRID LILAND, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
MADS GILBERT, Lege ved UNN (Universitetsykehuset i Nord-Norge)

Ordstyrer:
Signe Flottorp, Styreleder i Norske leger mot atomvåpen

Sep 27, 2021 06:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Norske leger mot atomvåpen.