webinar register page

NIT Urban Heritage Lab Industrial Heritage for Sustainable Cities | Gülşen Hazal Çatalbaş
Endüstri Mirasının Görünür ve Anlaşılır Kılınmasında STK’ların rolü: ÇEKÜL Vakfı Çalışmaları

Nov 26, 2021 03:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ozgun Ozcakir.