webinar register page

Webinar banner
IDEME DO ŠKOLY
Školská zrelosť u detí predškolského veku – čo si všímať a ako ju rozvíjať

Lektorka:
Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:
• Čo je to školská zrelosť? Aký je rozdiel medzi školskou zrelosťou a pripravenosťou?
• Dieťa sa vie podpísať a napočítať do 10, je pripravené na školu?
• Na aké deti sa v škôlkarskom kolektíve zamerať a aké znaky si všímať?
• Ako vie pani učiteľka v škôlke pomôcť deťom rozvíjať školskú zrelosť?
• Moje dieťa má 6 rokov a je nezrelé, čo teraz?
• Ako s deťmi odkomunikovať odklad školskej dochádzky?

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľky v materských školách, najmä v predškolských ročníkoch. Pre rodičov detí vo veku cca 5-6 rokov. Pre pomáhajúce profesie, ktoré prichádzajú s deťmi tohto veku do kontaktu.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 5, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .