webinar register page

Innovatieve onderhoudssamenwerking
Een goede samenwerking met gespecialiseerde en generieke service providers is van essentieel belang voor het succes van uw organisatie. De juiste keuze van het samenwerkingsmodel, de structuur en de overeenkomst zullen daarom op de juiste manier op elkaar afgestemd moeten zijn én in lijn met de doelen van de Asset Owner én de Service Provider(s).

In dit webinar wordt ingegaan op een innovatieve werkwijze: een sterk geïntegreerd samenwerkingsmodel tussen meerdere partners waarbij de asset owner zich richt op de strategische zaken.

Het model dat wordt gepresenteerd is uniek en vernieuwend en vraagt de Asset Owner om op een andere manier te denken over zijn rol en verantwoordelijkheid.

De beoogde deelnemers voor dit webinar zijn: Asset Managers (van asset owners), Facility Managers, Utility Managers en Procurement Professionals die verantwoordelijk zijn voor hard of soft services contracten.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Edwin van Schie.