webinar register page

Webinar banner
Overleaf for Institutions
Webinář proběhne v angličtině.
Na tomto webináři bude John Hammersley, generální ředitel a spoluzakladatel Overleaf, hovořit o tom, jak je Overleaf úspěšně používán v institucích po celém světě, a odpovídat na otázky posluchačů. Začne 30minutovou prezentací - krátkým pohledem na počátky Overleaf, jak spolupráce s uživateli formovala jeho vývoj za posledních osm let, a případy konkrétního použití na univerzitách, výzkumných institucích a u vydavatelů. Na tuto část naváže až 30 minut protoru pro otázky a odpovědi, kdy John bude reagovat na všechny vaše otázky týkající se Overleaf, jeho základů a také konkrétněji co se týká nabídky pro instituce.
Během webináře se John bude zabývat těmito tématy:
· Collaboration: jak spolupráce formovala vývoj Overleafu
· Platform Overview: stručný pohled na online platformu a jak s ní začít
· Author Workflows: jak Overleaf ve spolupráci s vydavatelskou komunitou pomohl zefektivnit odesílání autorů do časopisů, úložišť a pre-print serverů, včetně případové studie s Genetics Society.
· Overleaf at Stanford: jak rostoucí uživatelská základna Overleaf vedla k jeho přirozenému šíření na univerzitách, včetně případové studie ze Stanford University.
· Purdue Graduate School: pohled postgraduální školy; kde nový způsob odevzdávání diplomových prací pomohl ušetřit 1 000 jednání ročně!
· Institutional Offering: stručný přehled různých možností pro univerzity při zavádění Overleaf, včetně výhod, které může instituci přinést.
· Overleaf at CERN: a na závěr krátký pohled na Overleaf v CERNu; kde slouží spolupráci na tisících výzkumných projektech.

Webinář proběhne v angličtině.

Nemůžete se zúčastnit? Zaregistrujte se i tak, pošleme vám odkaz na záznam webináře.

Oct 22, 2020 03:00 PM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vladimir Karen.