webinar register page

Magisk redigering i Photoshop
Jag berättar om min redigeringsresa, visar före- och efterbilder, redigerar en bild live samt svarar på frågor!

Mar 25, 2021 08:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Louise Nordström Pettersson.