webinar register page

Webinar banner
UČME GEOLÓGIU INAK
O tom, že učiť geológiu nie je vôbec zložité, keď učiteľ vie, ako na to. Ukážka aktivít na hodinách biológie v 9. ročníku

Lektorka:
Mgr. Martina Klieštiková, riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára:
• Vysvetlenie problematiky didaktiky geológie.
• Tematický celok: Geologické procesy - zábavné aktivity na hodinách geológie.
• Odporúčania pre pedagogickú prax.
• Spätná väzba – ako zistiť, či sa žiaci niečo naučili.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základnej školy a gymnázií

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 25, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Mgr. Martina Klieštiková
Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského vyštudovala pedagogický odbor biológia – environmentalistiky. Počas štúdia začala pracovať pre rôzne organizácie, ktoré sa venovali ekovýchove a novým spôsobom vyučovania, čo ma inšpirovalo k založeniu vlastného občianskeho združenia Envirosvet. Envirosvet sa venuje ekovýchove pre postihnuté deti, deti v detských domovoch ale aj ekovýchovným programom pre základné školy. Momentálne popri práci v Envirosvete pracuje ako učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave.