webinar register page

Webinar banner
Forebygging av vold, trusler og trakassering (45 minutter digitalt fagseminar)
Velkommen til et inspirerende digitalt fagseminar med Ole Andre Bråten som her vil dele praktiske strategier og metoder for økt trygghet på arbeidsplassen spesielt for deg som arbeider i første linje.

Dette digitale fagseminaret gir en innføring i hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Det vil være fokus på hvordan du kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.

Dette vil du lære om:

• Arbeidssituasjoner der ansatte kan møte vold, trusler og trakassering
• Forståelse for grunnleggende krisehåndtering
• Hvordan man kan yte service, gi avslag på en god måte og samtidig forebygge og håndtere komplekse og utfordrende konfliktsituasjoner
• Konfliktforebyggende kommunikasjon
• Profesjonell kommunikasjon
• Faktorer som påvirker kommunikasjon
• Flerkulturell kommunikasjon
• Verbal og nonverbal formidling
• Forebyggende tiltak på egen arbeidsplass, tilpasset arbeidsmiljølovens krav
• God servicekommunikasjon, herunder konkrete teknikker for aktiv lytting
• Vurdere risiko ved person, arbeidssituasjon og praktiske konfliktforebyggende tiltak
• Forebygging av og møte med voldelig og/eller aggressiv adferd

Om webinarleder:

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. Han er aktuell med flere webinar samt podcast innen krisehåndtering du kan lytte til her: https://www.oleandrebraten.no/podcast

Jun 4, 2020 11:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ole Andre Bråten.