webinar register page

Webinar banner
Technicznie rzecz biorąc - Nowe vs Stare
Gośćmi Marcina Mikołajczyka (ATM System) będą Adam Bajerski PSC, Weronika Bilska PSC, Paweł Flis, Marcin Łaskawiec, Sebastian Milaszewski, Kamil Płocki oraz Jacek Zakowicz Optitek inc.

Jun 2, 2020 07:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marcin Mikolajczyk.