webinar register page

Webinar banner
VIETE, AKO SI ZVÝŠIŤ TARIFNÝ PLAT?
Tipy na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Lektori:
Ing. Marian Galan, výkonný riaditeľ rozvoja učebných materiálov
PaedDr. Monika Reiterová, PhD., garant programov inovačného vzdelávania
Mgr. Ivana Repová, koordinátor tvorby vzdelávacích programov

Obsah webinára:
• Predstavíme nový projekt – Raabe Akadémia s ponukou jedinečných vzdelávacích programov.
• Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19.
• Zosumarizujeme legislatívny rámec a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.
• Oboznámime s obsahom pripravených vzdelávacích programov: inovačných ako aj aktualizačných vzdelávaní.
• Ukážeme štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie, resp. navyšovať svoj tarifný plat.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 28, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .