webinar register page

Webinar banner
Uvod v orodje AMAS

00:58:00

Apr 1, 2021 09:46 AM

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Ajda Kaluža
CEO @Arvio
Ajda Mrzel Kaluža je magistrica aktuarstva in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, magistrirala je iz avtomatskih modelov vrednotenja nepremičnin. Kot vodja Oddelka za vrednotenje na NLB je vodila ekipo pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin in podjetij ter bila odgovorna za vrednotenje vseh zavarovanj bančnih kreditov. Je ustanoviteljica in direktorica družbe Arvio, ki ponuja napredne tehnologije za podporo procesu ocenjevanja vrednosti nepremičnine.