webinar register page

CBD: Rheoliadau a Chymwysiadau Bwyd Posib | CBD: Regulations and Potential Food Applications
Beth yw'r sefyllfa gyda CBD? O dan y rheoliadau cyfredol pa gynhyrchion posibl a allai gyflawni'r buddion iechyd cysylltiedig a ffitio tueddiadau defnyddwyr?

Where are we with CBD? Under the current regulations what potential products could deliver the associated health benefits and fit consumer trends?

Jul 16, 2020 09:15 AM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rod Howells.