webinar register page

MOCK TRIAL, 1a SESSIÓ, 26 D'OCTUBRE
El projecte consisteix en el següent:

Sobre un supòsit de fet plantejat pel comitè científic, els advocats ponents preparen les corresponents demanda, contestació, reconvenció i contestació a la reconvenció on es discuteixen els aspectes controvertits de la qüestió, en aquest cas el dret a la pròpia imatge i el seu exercici, barrejat amb un conflicte entre marques esportives adquirents d’aquets drets.
Els inscrits rebran amb anterioritat el supòsit de fet i documentació preparada en col·laboració amb la biblioteca de l’ICAB per tal que pugui tenir coneixement suficient sobre la matèria abans de la jornada i aconseguir així que aquesta pugui ser una sessió de treball.
La sessió del dia 26 començarà amb la celebració d’un judici simulat, mock trial,  on cadascuna de les parts fixarà la seva posició. Acabat el judici hi haurà un debat on es comentaran les qüestions més controvertides.
En la segona sessió, el dia 28, els assistents dividits en grups de treball deliberaran sobre el supòsit de fet en sales de xat separades durant la primera mitja hora. En la segona hora, tots els grups participants exposaran les seves conclusions i el Tribunal dictarà sentencia. 

És imprescindible inscriure's a les dues sessions

Comitè científic:
Luis Rodríguez Vega. Magistrat
Santiago Nadal. Advocat
Marta Insúa. Advocada
Aurea Suñol. Professora de dret mercantil UPF
Ignacio de Anzizu. Procurador
Relatora: Anna Pacheco Aceña. Advocada

Ponents:
JUDICI
Jutge: Luis Rodríguez Vega
Advocats litigants:
Natalia Esteve. Advocada  part actora
Gerard de Lucas. Advocat part demandada
Paula Roca. Advocada reconvenció
Laia Torrents Homs. Advocada contestació a la reconvenció

Oct 26, 2020 05:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: formacio@icab.cat.