webinar register page

Efikasnost mehanizama institucija Srbije i Kosova u pronalaženju nestalih osoba iz rata na Kosovu u periodu od 2016. do 2020. godine
Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 Vas sa zadovoljstvom poziva da učestvujete na webinaru „Efikasnost mehanizama institucija Srbije i Kosova u pronalaženju nestalih osoba iz rata na Kosovu u periodu od 2016. do 2020. godine”.

U okviru istraživačkih aktivnosti, RG NKEU za Poglavlje 35 je izradila analizu koja se odnosi na mehanizme za rešavanje pitanja nestalih čiji su autori istraživači Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) Srbija i Nove društvene inicijative (NSI).

Na događaju će biti predstavljeni ključni nalazi analize efikasnosti mehanizama za rešavanje pitanja nestalih (zakonska rešenja, prikupljanje podataka o nestalima – arhivi, utvrđivanje činjenica o nestalima kroz sudske postupke za ratne zločine, ekshumacije grobnica) kojima raspolažu institucije Srbije i Kosova u periodu od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2020. godine.

Analiza sadrži i nalaze međunarodnih državnih i nedržavnih organizacija, podatke o oblicima saradnje između Srbije i Kosova u rešavanju pitanja nestalih, kao i preporuke za rad obe Vlade koje prema našem viđenju mogu voditi ka efikasnijem i humanijem rešavanju pitanja nestalih nego što je to bio slučaj do sada.

Izrada analize i njena promocija su deo projekta "Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2020/2021, Poglavlje 35: Ostala pitanja – Kosovo" koji realizuje InTER uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy-BTD).

AGENDA

12:00 – 13:00 Diskusija o ključnim nalazima i preporukama analize
Milica Andrić Rakić, Nova društvena inicijativa (NSI)
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo (FHP) (tbc)
Ivan Jovanović, UNDP

13:00 – 13:30 Pitanja učesnika i zaključna razmatranja

Moderacija: Anđela Savić, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) Srbija

Apr 27, 2021 12:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dragiša Mijačić.