webinar register page

Webinar banner
Ar-Ge Hukuku
Etkinliğin Adı Ar-Ge Hukuku
Tarihi 21.Oca.21
Saati 14:00-16:00
Konuşmacılar Ozan Kara (Kıdemli Hukuk Danışmanı, SCH-LEGAL)

Konular • Çalışan Buluşları ve İlgili Prosedürler
• Çalışanlar Tarafından Geliştirilen Ürünlerde Fikri Haklar
•Soru&Cevap
__________

Değerli Katılımcı Adayı,

Sistem Global ‘in sunduğu ücretsiz Webinar serisine katılmak isteyen ilgili kişilerin kişisel verileri Zoom uygulaması vasıtasıyla ilgili Webinar işleyişinin takibi amacıyla sınırlı olarak tarafların meşru menfaati şartıyla kullanılır. İleteceğiniz ve uygulama tarafından üretilen diğer veriler uygulama sunucuları bulut ortamında bulunduğundan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Webinar ’a katılmak suretiyle verilerinizin yurtdışına aktarılmasına bu doğrultuda onay verdiğiniz kabul edilir. 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınızı her zaman işletebileceğinizi hatırlatırız.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz, Sistem Global Grup firmaları tarafından esnaf ve tacir statüsünde iseniz Sistem Global’in meşru menfaati doğrultusunda, değilseniz aşağıdaki evet butonunu işaretleyerek onay vermeniz halinde 6563 SK ve ikincil mevzuatı kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kullanılacak ve saklanacaktır. 6563 SK ve 6698 SK’nın 11’nci maddesi doğrultusunda vereceğiniz onayı her zaman ileriye dönük olarak geri çekebileceğinizi ve mevzuatta yer alan diğer haklarınızdan istifade edebileceğinizi hatırlatırız.

Keyifli Webinar’lar dileriz.

Jan 21, 2021 02:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sistem Global Webinar.