webinar register page

Webinar banner
Innføring Holte ByggSøk
I webinaret vil vi gå igjennom
Det mest grunnleggende for byggsøk modulen.

Opprette prosjekt

Lage Søknad
- Valideringsregler
- Opprette Nabovarsling
- Opprette ansvarsrett

Det vil bli satt av tid til eventuelle spørsmål når agenda er gjennomført.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Holte.