webinar register page

Webinar banner
Čítame po anglicky
Prečo je extenzívne čítanie, čitateľský program a používanie zjednodušených čítaniek dôležité v rámci rozvíjania cudzojazyčných kompetencií a kritického myslenia v anglickom jazyku

Lektorka:
Mgr. Michaela Sepešiová PhD., odborná asistentka, Inštitút anglistiky a amerikanistiky, FF PU v Prešove

Obsah webinára:
Veľmi účinným prístupom k učeniu sa cudzích jazykov je aj extenzívne čítanie. Extenzívne čítanie v sebe zahŕňa čítanie čo možno najväčšieho množstva kníh alebo vhodných materiálov. Tieto materiály majú byť ľahko zrozumiteľné, aby ich žiaci čítali pre potešenie. Medzi vhodné materiály možno zaradiť zjednodušené čítanky, ktoré majú prispôsobenú jazykovú úroveň. Vo vyučovacom procese, v ktorom sú žiaci zaradení do čitateľského programu sa zlepšuje nielen ich čitateľská kompetencia, ale zároveň dochádza k zlepšeniu ich schopnosti počúvania a rozprávania, obohacuje sa aktívna a pasívna slovná zásoba a vytvára sa pozitívny postoj k cudziemu jazyku.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov anglického jazyka na základných a stredných školách.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 21, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .