webinar register page

Vad är Fonologia?
• Vad ska Fonologia användas till?
• Varför behöver er skola Fonologia?
• Vad skiljer Fonologia från andra test?
• Vad leder resultatet av Fonologia till?

May 25, 2021 03:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register