webinar register page

Webinar banner
Technicznie rzecz biorąc - Powrót Covid19
Wracamy do produkcji w czasach C-19. Tym razem dyskusja pomiędzy pionami o tym w jaki sposób ochronić się, wypracować dobre zwyczaje oraz dobre nawyki.

Jun 9, 2020 07:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marcin Mikolajczyk.