webinar register page

Webinar banner
Afasiforbundets PPA webinar
Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det forekommer også andre årsaker til afasi med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen. Primær progressiv afasi (PPA) er en gradvis svekkelse av språkfunksjonen som følge av følge av degenerativ hjernesykdom. Den hyppigste er Alzheimers sykdom, som fører til demens. Noen ganger kan det første symptomet være en språkforstyrrelse, og dette kaller man primær progressiv afasi. Lær mer om primær progressiv afasi, ulike typer, og logopedbehandling.

Forelesere er Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken OUS, Monica I. Norvik logoped MNLL, Statped/UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Ingvild E. Winsnes, logoped MNLL, Statped

May 10, 2021 06:00 PM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register