webinar register page

Webinar banner
AKO PODPORIŤ DETI POKRAČUJÚCE V PLNENÍ POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
O tom, ako pracovať s deťmi, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Lektorka:
PaedDr. Žaneta Kunštárová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, ZŠ s MŠ MPČĽ 35 v Brezne

Obsah webinára:
• Zameriame sa na rozlíšenie pojmov školská zrelosť – školská pripravenosť – školská spôsobilosť dieťaťa.
• Charakterizujme si budúceho prváka a očakávané spôsobilosti, ktoré sú predpokladom pre jeho úspešný „štart“ v primárnom vzdelávaní.
• Pozrieme sa na prekážky, ktoré môžu brániť dieťaťu pri vstupe do školského prostredia a zvládnutiu požiadaviek kladených školou.
• Predstavíme si námety hier a hrových činností vhodných pri podpore rozvoja osobnosti detí, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a pokračujú v materskej škole v plnení povinného predprimáneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame: pre učiteľov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických asistentov, rodičov detí predškolského veku.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 7, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .