webinar register page

Webinar banner
Fagmøte i Byggesaksforum 25.01.2023
Velkommen til vårt andre fagmøte i Byggesaksforum. Alle som skal være med må registrere seg her. Møtet kjøres kun digitalt og vil ikke bli tatt opp.

Foreløpig agenda for møtet finner du på byggesaksforum.no. Her kan du også registrere deg som deltaker i forumet og slik sikre at du blir holdt oppdatert om stort og smått.

Møtet vil vare ca. 1,5 time.

Jan 25, 2023 02:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .