webinar register page

 שני אתגרים מרכזיים משתלטים על ניהול משאבי אנוש בחברות טכנולוגיה כיום: גיוס ושימור עובדים. התחרות הגדלה בשוק ההייטק, העלייה החדה בשכר ועשרות אלפי משרות לא מאוישות בכל זמן נתון, מקשות על משאבי האנוש להתחרות ולנצח באמצעות הכלים הקיימים להם היום. בוובינר הקרו
HR & Finance The Pros Tools for Employee Retention and Engagement
שני אתגרים מרכזיים משתלטים על ניהול משאבי אנוש בחברות טכנולוגיה כיום: גיוס ושימור עובדים. התחרות הגדלה בשוק ההייטק, העלייה החדה בשכר ועשרות אלפי משרות לא מאוישות בכל זמן נתון, מקשות על משאבי האנוש להתחרות ולנצח באמצעות הכלים הקיימים להם היום. בוובינר הקרוב של חטיבת הון האנושי של AL Consultants שיתקיים בשיתוף עם קהילת משאבי אנוש "מדברים עסקים"
נספק סל כלים נוסף להתמודדות עם אתגרים משמעותיים אלה, באמצעות חיבור בין עולם משאבי האנוש לעולם הפיננסי.
איה לחמי, (CEO, AL Consultants), תארח למפגש מרתק את אודליה פולק (CEO, Ezop) ואת יוסי גולן (Compensation & Benefits and HRIS Director, eToro)

יחד נדבר על :

1.מושגים עסקיים: אופציות מניות ,תגמול הוני , סקאנדרי ועוד
2. מהן ההטבות הרלוונטיות לעובדים שיסייעו למשאבי האנוש לגייס ולשמר בהצלחה?
3. איך מנגישים מידע פיננסי לעובדים ?
4. GLOBAL BENEFITS - איך מתגמלים עובדים בראייה גלובלית?

Jul 20, 2021 10:00 AM in Jerusalem

 שני אתגרים מרכזיים משתלטים על ניהול משאבי אנוש בחברות טכנולוגיה כיום: גיוס ושימור עובדים. התחרות הגדלה בשוק ההייטק, העלייה החדה בשכר ועשרות אלפי משרות לא מאוישות בכל זמן נתון, מקשות על משאבי האנוש להתחרות ולנצח באמצעות הכלים הקיימים להם היום. בוובינר הקרו
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Aya Lahmi.