webinar register page

Webinar banner
Maranatas bakgrund och genombrott som väckelserörelse under 1960-talet (Del 1)
Föreläsare: prof Torbjörn Aronson

Maranata uppstod som en kristen väckelserörelse i Mellansverige under 1960-talet med ursprung i Pingströrelsen.

Maranata fick stort medieutrymme och använde sig av nya populärkulturella uttrycksformer för att sprida väckelsen: musik, möteslokaler och media, vilka i samtiden associerades med nöje och underhållning.

Under 1970-talet växte mission fram som spred evangeliet i Afrika och Latinamerika. I Sverige organiserade en gren av väckelsen en kommunitetsrörelse som genomförde massmedialt uppmärksammade direkta aktioner i aktuella kontroversfrågor.

Ta del av två spännande webbinarier där Torbjörn Aronson berättar om en kontroversiell kristen rörelse under 1960- och 1970-talen och presenterar sin nyutkomna bok Maranata! Väckelse och samhällsförändring 1960tal till 1990tal.

Oct 14, 2021 07:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: STH Sweden.