webinar register page

Webinar banner
BIM-frukost: Tema: Gemensam datamiljö (CDE)
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/kalendarium/230201-bim-frukost/

Digitaliseringen är nyckeln för klara branschens ambitiösa hållbarhetsmål. För att leva upp till förväntningarna behöver vi inte bara förflytta oss som bolag utan också samarbeta över företagsgränserna. Det ställer krav på våra förmågor att utbyta information över gränserna.

BIM Alliance bjuder in dig som medlem till denna BIM-frukost där vi samtalar om kommunikation och datadelning. Vi pratar om möjligheterna och utmaningarna framåt och hur vi ska få det att fungera på ett sätt som gynnar både de enskilda företagen och sektorn gemensamt.

Vi tar avstamp i dessa frågor:


• Hur vi definierar ”gemensam datamiljö” (CDE – Common Data Environment)
• Vilken typ av data tänker vi att vi ska dela?
• Vilka är med och delar data?
• Hur ser vi på framtiden - spaning kring CDE och dess utveckling eller avveckling
• Hur ser vi värdet av historiska data/ spårbarhet av data? (Alltså inte bara as built data)
• Kan man se flera CDE i ett ekosystem?

Feb 1, 2023 08:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: BIM Alliance.