webinar register page

Webinar banner
1º Xornada - I Foro de Fomento de Consumo de Peixe, Alimentación Saudable e Sostible na Dieta Atlántica
1ª XORNADA - 13 de setembro

O I Foro de Fomento de Consumo de Peixe, Alimentación Saudable e Sostible na Dieta Atlántica nace como unha necesidade de poñer en valor esta dieta na que se lle da un gran protagonismo aos produtos do mar.

Por cuestións de aforo derivadas da situación actual relacionadas coa pandemia, a asistencia en persoa a xoranda do 13 de setembro poderase realizar pero sempre previa inscrición enchendo o formulario da mesma páxina web ata completar as prazas dispoñibles, que serán cubertas por rigorosa orde de inscrición. A praza presencial será confirmada por correo electrónico con anterioridade ao evento.

O foro é, asemade, unha actividade para a que está solicitada a ACREDITACIÓN para profesións sanitarias da Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde.
Para a obtención desta acreditación, os participantes con dereito a ela deberán:

1. INSCRIBIRSE ÁS DUAS XORANDAS no formulario da web se Zoom Webinar habilitado para ese fin tanto se asiten de maneira presencial coma se non.
2. Asistir ao 100% do evento e acreditalo (para iso será fundamental a inscrición en Zoom Webinar).
3. Cumprimentar o formulario de avaliación que se lles enviará unha vez comprobada a asistencia (presencial e/ou online) ás xornadas.

Se non se cumpren estes requisitos non se poderá recibir a acreditación correspondente.

Lembre inscribirse na segunda Xornada:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KGx0gz-KRWKxsdYTpSga0g

Sep 13, 2021 09:30 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Foro Dietatlántica.