webinar register page

Webinar banner
FYZIKA – BÁDAME SPOLU
Nové nápady na online hodiny a štandardné vyučovanie vo fyzike

Lektorka: PaedDr. Tatiana Mičáňová učiteľka matematiky a fyziky

OBSAH WEBINÁRA:
Cieľom webinára je ponúknuť učiteľom fyziky (ale nie len fyziky) niekoľko zaujímavých poznatkov z praxe. Ukázať možnosti používania áno/nie otázok na precvičenie učiva. Ukázať možnosti práce s deťmi z online vyučovania, dištančného vzdelávania, ale aj z klasického - prezenčného vyučovania. Sumarizácia projektového vyučovania.

• Elektrizovanie telies a telesá v elektrickom poli. – polyetylénový pásik a aj stojace vlasy.
• Elektrické vodiče a izolanty, tepelné účinky prúdu.
• Ohmov zákon meranie v domácom prostredí pomocou aplettov (Walter Fendt).
• Pokojová a pohybová energia (Walter Lewin) od čoho závisí veľkosť Ek a Ep simulácia PC hrou.
• Neovládateľné zdroje energie – projekty žiakov v Minecraft.
• Rozklad svetla, dúha, skladanie farieb, poruchy videnia, chyby oka.
• Predstavy o teple-čítanie s porozumením.
• Projektové vyučovanie v 6. ročníku – odkaz na prvý webinár.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:
Pre učiteľov fyziky základných škôl a osemročných gymnázií.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 5, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.