webinar register page

Webinar banner
SVET TELEKOMUNIKÁCIÍ – zázrak optického vlákna
Telekomunikačná technika pre stredné odborné školy – tipy pre učiteľov

Lektorka:
Ing. Stanislav Servátka, učiteľ predmetu telekomunikácie, autor učebníc

Obsah webinára:
* Postavenie predmetu telekomunikácie v systéme odborného vzdelávania a predstavenie inovovaných učebníc predmetu telekomunikácie.
* Prečo sú telekomunikácie dôležité? V čom sú učebnice telekomunikácií nové, na čo nadväzujú?
* Výhody učebníc telekomunikácií pre pedagóga – pokus o akýsi univerzálny tematický plán s priestorom na perspektívy technického vývoja v budúcnosti.
* Výhody programu Multisim, možnosti simulácie. Čo vieme o DVB-T vysielači, telefónnom spojovacom systéme, práci mobilných operátorov? Pripravme sa na celooptické siete AON!

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov stredných priemyselných škôl, stredných odborných škôl a akýchkoľvek škôl zameraných na prípravu žiakov v odbore telekomunikácií.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 19, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .