webinar register page

Webinar banner
[pomorskie, zach-pomorskie] Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową podmiotu leczniczego
AGENDA:
1. Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach m. in. płuco, jelito, pierś, trzustka, jajnik, skóra.
2. Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne.
3. Gospodarka lekowa w szpitalu – bariery i ograniczenia.
4. Standardy jakościowe a nowy model finansowania patomorfologii.
5. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych na tle zmian organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w dobie COVID-19:
• zmiany związane z nowa ustawą COVID w ochronie zdrowia;
• zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców;
• organizacja i funkcjonowanie laboratorium wykonujących testy genetyczne w kierunku SARS CoV-2;
• teleporady - jak prawidłowo udzielać świadczeń w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności?
6. Nowy mechanizm Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) w Ustawie o Funduszu Medycznym (jeszcze projekt).

Prowadzący:
- dr n. med. Beata Jagielska (Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie);
- mec. Adam Twarowski (Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie);
- prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc);
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek (Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, Kierownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Jurasza);
- dr n. med. Andrzej Tysarowski (Kierownik Pracowni Genetycznej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie);
- mgr inż. Magdalena Sakowicz (Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie).

Oct 7, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading