webinar register page

Webinar banner
Senaste trenderna på kontorsmarknaden tillsammans med CityMark Analys
Under 2020 inledde Datscha och CityMark Analys ett samarbete för att äntligen kunna visualisera den efterfrågade datan om faktiska kontorshyror per fastighet. Datan är tillgänglig i storstäderna via vår modul, Kontorshyror.

Vid detta tillfälle kommer Tor Borg, Analyschef vid CityMark Analys att presentera de senaste trenderna inom kontorsmarknaden vad gäller förändringen i hyresnivåer och vakansgrader i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö under pandemin. Vidare kommer Datscha att demonstrera hur du som kund kan komma åt datan om Kontorshyror direkt i Datschas verktyg.

Agenda
09.00 - Introduktion
09.05 - Senaste trenderna på kontorsmarknaden
09.25 - Demo i Datscha
09.35 - Q&A
09.45 - Avslut

Nov 11, 2021 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Julia Olsson.