webinar register page

Webinar banner
Dr Ewelina Wanke: Radziwiłłowie w Berlinie — Ferdynand książę Radziwiłł (1834–1926) i jego wkład w budowanie stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku
Dr Ewelina Wanke, historyczka, nauczycielka akademicka, tłumaczka, muzealniczka i pedagożka.
Mieszka i pracuje w Berlinie. Autorka wielu publikacji z zakresu historii stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku,
w tym najnowszej biografii Ferdynanda księcia Radziwiłła. Poza pracą naukową i pedagogiczną tworzy filmy dokumentalne oraz teatr i kino dwujęzyczne.

Wykład „Radziwiłłowie w Berlinie — Ferdynand książę Radziwiłł (1834–1926) i jego wkład w budowanie stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku”
przybliży postać jednego z najistotniejszych członków berlińskiej linii rodu — wybitnego polityka konserwatywnego, posła do Reichstagu i szefa działającego w nim Koła Polskiego,
członka Izby Panów pruskiego Landtagu i wreszcie marszałka-seniora Sejmu Ustawodawczego niepodległej Polski.

Jul 15, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .