webinar register page

Webinar banner
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
Prečo je odborná spôsobilosť v elektrotechnike kľúčovou kompetenciou?

Náš skúsený lektor Ing. Ján Meravý Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Priblížime si postrehy a skúsenosti z výučby v školách.
• Na názorných príkladoch si ukážeme, aké nebezpečenstvo hrozí človeku pri zásahu elektrickým prúdom a zásahom blesku.
• Ukážeme si príklady, čo sú to ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom a aké prvky poskytujú ochranu pre človeka a objektu pred prepä-tím.
• Vyberieme z praxe nebezpečenstvá elektrických zariadení pre človeka.
• Podnietime učiteľov a ich žiakov k zodpovednému prístupu v rámci predmetu odborná spôsobilosť.

Pre koho je webinár určený: učitelia a žiaci elektrotechnických odborov na stredných školách

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Dec 7, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.