webinar register page

Ymyl yr Arfordir - dyfodol bwyd a diod yn gorchuddio Algae, Gwymon a phopeth arfordirol | Coastal Edge – the future of food & drink covering Algae, Seaweed and all things coastal
Beth yw'r tueddiadau a'r datblygiadau diweddaraf ar draws y sector hwn? Sut gallai cydweithredu helpu i ddatblygu prosiectau ar gyfer y rhanbarth - cynhyrchion iach, seilwaith, datblygu diwydiant, economi gylchol.

What are the latest trends and developments across this sector? How could collaboration help develop projects for the region – healthy products, infrastructure, industry development, circular economy.

Jun 25, 2020 09:15 AM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rod Howells.