webinar register page

Webinar banner
Resultaat telt
Om maatschappelijke uitdagingen effectief en efficiënt aan te pakken, is een resultaatgerichte aanpak nodig. In dit webinar worden de Resultatenradar en het rapport 'Resultaat telt' nader toegelicht. We gaan in gesprek met Marvin Pires van Stichting De Verre Bergen, Annemiek Dresen van Newbees, Tweede Kamerlid Joost Sneller en Harvard professor Jeffrey Liebman.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Social Finance NL.