webinar register page

Webinar banner
Digitálne utility: ekosystém dodávateľ- odberateľ doplnený o nových (decentrálnych) hráčov
Webinár a diskusný panel expertov na témy:

1. Riadenie výkonu pomocou flexibility - pohľad aktívneho zákazníka
2. Nezávislý agregátor flexibility
3. Ako znižovať energetickú závislosť a stabilizovať náklady na energie prostredníctvom decentralizovaných riešení
4.  Riadenie, optimalizácia a predikcie ako komplexný nástroj správy energetickej flexibility v podn
5. Optimalizácia energetického hospodárstva
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .